FSH FIlmy seriály hry

Každý den Aktualizovaný webbb!!!

Trojani (new!)

Existuje mnoho různých druhů trójanů. Ty lze rozdělit do sedmi hlavních kategorií. Zařadit většinu trójanů do konkrétní kategorie je velmi obtížné, jelikož se svými funkcemi hodí do více kategorií. Níže uvedené kategorie tedy podtrhují hlavní funkce jednotlivých trójanů.

Trójani pro získání vzdáleného přístupu
Asi nejznámější trójští koně, útočníkovi dávají úplnou kontrolu nad počítačem oběti. Jako příklady uveďme trójany BackOrifice a Netbus. Používají se ke získání úplného přístupu do počítače oběti, tedy k přístupu k souborům, soukromé konverzaci, datům o síťových a internetových účtech, atd.

Vir Bugbear, který na internet zaútočil v září 2002, instaloval na počítač oběti trójského koně, který útočníkovi zajistil přístup k citlivým datům.

Trójani pro získání vzdáleného přístupu vystupují jako server a většinou poslouchají na portu, který není pro útočníky z internetu dostupný (samozřejmě za předpokladu, že je tento port blokován na firewallu). Nicméně, útočník z vnitřní sítě se k takovému trójskému koni připojí bez problému.

Trójani odesílající data (hesla, stisknuté klávesy, atd.)
Úkolem těchto trójanů je odesílat informace jako jsou hesla (ICQ, IRC, FTP, HTTP), nebo citlivé informace jako detaily o kreditní kartě, logy z chatu, seznamy adres, zpět k útočníkovi. Trójan může vyhledat specifické informace, nebo nainstalovat key-logger, a zaznamenaná stisknutí kláves odešle k hackerovi, který z nich zjistí hesla.

Příkladem může být emailový vir BadTrans.B (vypuštěný v prosinci 2001), který zaznamenával klávesy stisknuté uživatelem.

Zachycená data mohou být odeslána na útočníkův email. Ten se v drtivé většině nachází na nějakém free mail serveru s webovským přístupem. Alternativně se data odesílají pomocí formuláře na útočníkovi stránky. Ty jsou opět hostovány na free web serverech. Obě tyto metody jsou nevysledovatelné a mohou být použity na všech počítačích s přístupem k elektronické poště či internetu.

NetBus Pro 2.10

infor_utl-nbp210.rar, (1.91MB)
(infor_utl-nbp210.rar - 1.90 Mb) Program pro ovládání cizího pc pomocí ip.