FSH FIlmy seriály hry

Každý den Aktualizovaný webbb!!!

Hack.. slovník

Hackerský slovník

Cracker - Osoba,která se nabourává do cizých systémů za účelem škodit. Lidé většinou nevnímají rozdíl mezi hackerem a crackerem a označuje všechny crackery slovem hacker.

Knacker - Odstraňuje ochranný kód programu za účelem jeho volného použití.Takový člově bývá WarezMastery,tedy šířitel warezu = nelegální šíření softwaru,často nazýván cracker.

Phreaker - Hacking s telefonem. Phreakera zajímá způsob,jak pracují telefony,jak zdarma telefonovat.

Warez - Je pirátský software,když tento software hledáte,tak jsou odlišeny koncovkou "Z" na-místo "s" , tzn. appZ pro aplikace, gameZ pro hry apod.

Nuker - program, který atakuje servr neustálým posíláním packetů velké velikosti a tím zahlcuje jeho paměť do té doby, než se daný server zhroutí. Tomu se říká shodit server.

Serials - Sériová čísla k programům, po zadání tohoto čísla se stane produkt "plnohodnotný".

Crack - Je soubor, který většinou odstraňuje z programu nutnost zadání seriového čísla. V hrách cracky odstraňují různé protipirátské ochrany, cesty k CD apod.

Lamer - Lama - Takto se označuje člověka,který se pokouší hákovat či crackovat.

IP - Internet Protokol,adresa přidělená každému počítači připojenému k internetu. Počítače na síti mají ještě speciální vnitřní ip adresu v rámci sítě.
IP adresa slouží k identifikaci počítačů, přiděluje jí poskytoval připojení k internetu či síti.Adresa má podobu čtyř cifer oddělených tečkami, např. 160.218.76.63.Mimo toho má váš počítač ještě speciální ip čistě sám pro sebe, je to 127.0.0.1 též jako localhost.

IP spoofing - Jedná se o hackerskou techniku, kdy hackerův počítač předstírá IP adresu někoho jiného, aby se dostal k neautorizovaným informacím.

Password cracker - Software k luštění hesel. Nejlepší soft je v současnosti Brutus AET2.

Brute force attack - Neboli útok hrubou silou. Jedná se o způsob zjišťování hesel, kdy crackovací program zkouší jako možné heslo všechny existující kombinace,dokud nezjistí skutečné heslo.Jenže tento způsob je nesmírně zdlouhavý,někdy jeden život nestačí!!!

Dictionary attack - Slovníkový útok. Crackovací program zkouší jako možné heslo všechny slova ve slovníku. Je to metoda rychlá,tedy pokud máte ve slovníku potenciální heslo.

Packet sniffer - Software,který zachytává packety. Můžete pomoci nich zachytávat veškerou síťovou komunikaci, ke které máte fyzický přístup. Zachytávání packetů je však pouze pro pokročilé, kteří se dokonale vyznají v síťové komunikaci.

Keylogger - Program zaznamenávající stisknuté klávesy. Všechny klávesy, které uživatel na daném systému stiskne, jsou zaznamenány do textového souboru, který si pak může hacker přečíst.

SAM - Jedná se o databázi, ve které se uchovávají například hesla uživatelů. Hesla v NT se nacházejí adresáři c:\winnt\repair a c:\winnt\config a v registrech.

Wordlist - uspořádaný seznam slov pro použití s password crackerem. Čím větší wordlist, tím větší je šance na rozluštění hesla.Dobrý wordlist má obsahovat min. 20 tis. hesel.

Trojan (Trojský kůň) - Software,kterým ovládáte PC kdekoli na světě.Tento soft bývá často ukryt v různých free hrách,cracku atp

Porty - Port je smyšlené označení pro službu, kterou daný počítač provozuje. Jednotlivé porty jsou označeny čísly, např. služba http (pro zobrazování www stránek) běží na portu 80 na protokolu TCP.Protokoly jsou dva, TCP a UDP.Přehled nejpoužívanějších TCP portů:

43 - WHOIS zjistit informace o serveru,uživateli ...
21 - FTP Přenos souborů
23 - TELNET dálková administrace počítače
25 - SMTP Port odchozí pošty
80 - HTTP WWW stránky
110 - POP3 Port příchozí pošty
139 - NetBios Sdílení souborů
443 - SMB Viz. NetBios

Port scanner - Program na testování otevřených portů.

Příkazový řádek - Příkazový řádek je součástí Windows a spustíme ho v nabídce Start/Všechny programy/Příslušenství/Příkazový řádek a nebo jednoduše- Start/Spustit , do spustit napšte cmd,příkazový řádek se vám spustí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovník odborných výrazů

Backdoor (zadní vrátka) - v počítačovém systému uložená bezpečnostní díra sloužící k přístupu do systému bez vědomí skutečného správce systému

Box - hlavní nástroj při phreakování

COM - označuje americké internetové domény komerčních uživatelů

Červ - program, jenž se reprodukuje kopírováním sebe sama

DNIC -říká, jaký typ sítě je použit pro připojení k TELNETU

Dial-upista - ten, kdo se na internet připojuje pomocí modemu

Debugger - ladící program, umožňující analýzu softwaru. Protokoluje průběh programu a programátorům pomáhá při odstraňování chyb.

Disassembler - softwarový nástroj, který binární programový kód převádí do podoby assemblerového vyjádření srozumitelného člověku. Ideální pro analýzu programů, jejichž zdrojový kód není k dispozici.

Exploit - program určený ke zneužití nějaké chyby

Firewall - zařízení a software specializované na ochranu sítí proti neoprávněným průnikům

Gateway - hacknutý počítač sloužící pro krytí dalších činností

Lan - označení pro nejmenší sítě. Jejich rozloha není striktně dána. Rozloha může být od pár počítačů v jedné místnosti až po stovky počítačů v jedné budově.

Log - záznam provozu na serveru nebo internetovém provozu

LINUX - volný (zdarma) operační systém

Nua - adresa počítače na TELNETU

Net - francouzská telekomunikační norma

Pseudo-flaw - "chyták" v systému, který vetřelci vytváří překážku

Port - na jaké službě počítač běží

Payload - označení pro programový kód, který je připojen k exploitu a umožňuje tak např. neoprávněný přístup do nějakého systému

Proof-of Concept - důkaz existence původně jen teoreticky předpokládané mezery v nějakém programu nebo systému

Root - administrator v Linuxu

Rootkit - složenina slůvek "root" a "kit" (stavebnice). Souprava hackerských nástrojů umožňujících získat nebo nadále udržet práva "ROOT"

Redirektor - program směrující komunikační spojení, slouží ke krytí.

Reverse Engineering (zpětné inženýrství) - označení pro činnost analyzující systém, jehož obsah je znám pouze vývojáři

Sniffer - program na odposlech internetové komunikace, používaný k získání hesel

Spoofing - zaslání e-mailu firmě vnějším uživatelem, předstírajícím, že je někdo jiný

Serials - sériová čísla k různým programům, po zadání čísla se stane plnohodnotným

Telnet - jednoduché síťové spojení s textovým přenosem, v současnosti nahrazen sítí www

Tiger team - skupina odborníků najatá firmou za účelem hledání chyb v její bezpečnosti

TCP - protokol pro řízení komunikace mezi dvěma počítači

TCP/IP - základní komunikační a řídící protokol Internetu

Tools of the Trade - anglický výraz pro výbavu řemeslníka. Ve slangu souhrnné označení pro nejdůležitější programy, které hackeři znovu a znovu používají

UNIX - velice rozšířený operační systém, dříve UNICS

Whois - název internetové služby pro vyhledávání osob a jejich kontaktních adres